Vi forsterker laget og er på utkikk etter dyktige og engasjerte medarbeidere til vårt kontrollsystemteam. Teamet utvikler og leverer software for styring av våre maskiner for distribuert og desentralisert produksjon av miljøvennlig gjødsel basert på husdyrmøkk, nitrogen fra luft og strøm. I tillegg er teamet ansvarlig for å utvikle skyløsningen for datainnsamling og fjernovervåking av installerte maskiner.

Typiske arbeids og kompetanseområder:

Kontrollsystem:

 • Videreutvikle kontrollsystemet som styrer N2-Applieds maskiner.
 • Utvikle og vedlikeholde testsystemer, testinfrastruktur og simulatorer for automatisert testing. Her inngår også utvikling av Hardware in the Loop (HIL) systemer.
 • Videreutvikle og strømlinjeforme DevOps arbeidsflyten for kontrollsystem.
 • Stikkord er: Embedded Linux, Arm, Python, Docker, IoT, Ansible, GitLab

Installasjon, test og service:

 • Bidra med installasjon av kontrollsystem på maskiner inkludert systemtesting.
 • Være del av andrelinje support som støtter N2-Applieds teknikere og kunder.

Skyløsning / N2Cloud

 • Videreutvikle N2Cloud. Skyløsningen innbefatter datainnsamling fra alle maskiner, sanntids prosessering og alarmering, lagring av tidsserier, visualisering og dashboards samt kundegrensesnitt og grensesnitt for service personell.
 • Bidra til at tjenesten har høy tilgjengelighet og er sikret mot eksterne trusler / cyber security.
 • Videreutvikle og strømlinjeforme DevOps arbeidsflyten for leveranse av tjenester i N2Cloud.
 • Stikkord er: Linux, OpenSource, Docker, Grafana, InfluxDB, MQTT, Ansible

Kvalifikasjoner og erfaring:

 • Brennende engasjement, interesse og kompetanse for ett eller flere av fagområdene over.
 • BSc. eller høyere utdannelse innen generell software utvikling, CloudNative/skyløsninger eller prosesskontroll.
 • Noen års erfaring fra industrien er en fordel

Som person må du være en god lagspiller, entusiastisk, motivert og pragmatisk samt evne å spille andre gode. Du bør kunne sette deg inn i grunnleggende prosessteknologi og prosess-systemer, være en god og ryddig problemløser samt være en dedikert softwareutvikler som leverer modulær, gjenbrukbar og testbar kode med høy kvalitet og god dokumentasjon.

Andre forventninger:

Du snakker og skriver flytende norsk/skandinavisk og er god i engelsk, både muntlig og skriftlig.

Vi tilbyr:

Et team på 45 dedikerte tverrfaglige kolleger med et ambisiøst mål om å gjøre en forskjell til det bedre i skjæringspunktet mellom klimafokus, grønn energi, teknologi og bærekraftig matproduksjon.

Et ungt selskap, støttet av engasjerte investorer, midt i prosessen med å etablere seg i sentrale europeiske markeder.

Vi har fortsatt mye å lære og mange problemstillinger å løse, så nye ideer, innspill, tanker og synspunkter er mer enn velkomment.

Om du er interessert i å høre mer eller søke på denne stillingen kontakt oss på careers@n2.no