N2 LØSNINGEN

N2 Applied har utviklet en teknologi som muliggjør lokal produksjon av gjødsel, kun ved bruk av husdyrmøkk, luft og elektrisitet. Prosessen gir betydelige utslippsreduksjoner, samtidig som matproduksjonen forbedres. Teknologien øker nitrogeninnholdet i husdyrmøkk eller biorest gjennom å tilsette nitrogen fra luft. Prosessen stopper tap av ammoniakk og eliminerer metanutslipp fra husdyrmøkk, noe som gjør den til en effektiv løsning for å nå globale klimamål.

Sluttproduktet kalles nitrogenanriket organisk gjødsel (NEO). Det ser ut som vanlig husdyrgjødsel, men inneholder mer plantetilgjengelig nitrogen, har betydelig mindre utslipp og er tilnærmet luktfri. NEO kan spres ved bruk av eksisterende utstyr for gjødelshåndtering. Dermed er det mulig for bønder å forbedre egen produksjon, redusere behovet for kunstgjødsel og gjøre matproduksjonen mer sirkulær.

Enkel installasjon på gården

N2 Applied sin maskin oppgraderer flytende husdyrgjødsel/biorest til bærekraftig gjødsel kun ved hjelp av luft og strøm. Maskinen installeres lokalt på gården eller biogassanlegget, er på størrelse med en container og kan enkelt integreres med eksisterende infrastruktur. Flytende gjødsel behandles kontinuerlig i forkant av lagring for spredning på rett tid i sesongen. Et typisk oppsett vil være å plasserer maskinene mellom fjøs og gjødsellager.

BRUKSOMRÅDER

Hjelper matindustrien møte økte krav om bærekraft

Forbrukere er i økende grad opptatt av miljø og bærekraft, og foretrekker selskaper som tar grep og er dedikert til å forbedre matproduksjonen. Matindustrien må respondere, identifisere løsninger og ta grep for å gjøre matproduksjonen mer bærekraftig.

N2 Applied sin teknologi svarer på behovet for å produsere mat på en bedre måte, redusere miljøpåvirkning og klimagassutslipp. Matindustrien har kraft og mulighet til å øke bruken av løsningen, svare på forbrukernes ønsker og nå egne bærekraftsmål.

Husdyrproduksjon med mindre utslipp

Bønder trenger løsninger som forbedrer produksjonen og reduserer miljøavtrykket, og som kan kombinere miljø og økonomisk bærekraft. Bedre bruk av husdyrmøkk kan være svaret. Husdyrgjødsel tilfører næringsstoffene som kreves for plantevekst og organisk materiale som forbedrer jordhelse og plantevekst. Imidlertid er nitrogeninnholdet for lavt for optimal gjødsling for de fleste planter, og tapet av nitrogen kan være betydelig. Dette øker behovet for kunstgjødsel, og nitrogenet som tapes ender opp som forurensing i form av ammoniakk. Husdyrgjødsel er ogsåen en betydelig kilde til klimagassutslipp, spesielt i form av metan.

Når husdyrgjødsel behandles av N2-enheten forhindres tap av ammoniakk og matanutslipp elimineres. I tillegg tilsettes mer nitrogen fanget direkte fra luft, – typisk en dobling av plantetilgjengelig nitrogen. Resultatet er en forbedret gjødsel uten nitrogentap, som kan brukes mer presist og som gir et betydelig bedre miljøavtrykk. Ved å redusere utslippene, reduseres også lukt og gir bedre luftkvalitet.

N2 Unit at Holly Green Farm

Bedre gjødselproduksjon for biogassanlegg

Biogassanlegg behandler ulike former for organisk materiale, som energivekster eller ulike former for organisk avfall fra husholdninger, indutris og landbruk, for å produsere metangass. Et biprodukt eller avfall er biorest, – en mulig gjødselkilde for landbruk.

Kombinasjonen av biogass og N2 teknologien kan gi betydelige miljøfordeler gjennom å oppgradere bioresten og stoppe gjenværende metanproduksjon og ammoniakkutslipp. N2 teknologien dobler tilgjengelig nitrogen og stabliserer bioresten, noe som gjør det til en bedre nitrogengjødsel. Kombinasjonen av teknologiene kan også sikre god utnyttelse av strøm og varme produsert.